Fagstoff

Emballasje som beskytter mot statisk elektrisitet

Publisert: 24.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Store pakker

Følsom elektronikk trenger antistatisk emballasje (ESD-emballasje).

Ved å trykke her ser du symbolet som ofte brukes til å merke produkter som ikke tåler elektrostatiske utladninger.

Elektrostatiske utladninger kan skade elektronikk og føre til gnistdannelser under utladninger.

Slike ladninger kan bygges opp i din egen kropp og deretter utlades i kontakt med et annet objekt, for eksempel en elektronikk-komponent.

Produkter som ikke tåler elektrostatiske utladninger, vil ofte være merket med symbolet du ser ved å trykke på lenken i margen.

Du kan unngå elektrostatiske utladninger på to måter:

1) Du kan lade ut den statiske elektrisiteten i kroppen din før du berører elektroniske komponenter, ved å ta på et jordet metallobjekt. Siden elektrostatiske utladninger medfører
gnistdannelse under selve utladningen, skal tankbiler med brennbare væsker alltid jordes før tappingen begynner.

2) Du kan pakke følsom elektronikk i antistatisk emballasje. Om du kjøper en pc eller en mobiltelefon, vil du se at disse er emballert med antistatisk plast.