Fagstoff

Vanntett emballasje

Publisert: 23.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Store pakker

Transport- og lagringsmiljø med høy luftfuktighet krever vanntett emballasje.

Fersk iset fisk krever en transporttemperatur på 0 °C. Ved denne temperaturen kan isen smelte dersom fisken ikke er kjølt ned til frysepunktet på forhånd. Emballasjen må derfor være både vanntett og ha god stablestyrke. Som emballasje bruker vi gjerne isoporkasser. Isopor er laget av plast.

Vartdalkassen er en type isoporemballasje for transport av fersk fisk.Vartdalkassen er en type isoporemballasje for transport av fersk fisk.
Fotograf: Vartdal Plastindustri AS
 

Vi transporterer mye gods i omgivelser med høy luftfuktighet. Under slike forhold må vi også velge en vanntett emballasje. Innlasting av gods i tette konteinere i klima med høy luftfuktighet kan føre til mugg- og soppdannelse under transport over lange avstander med båt, for eksempel fra Asia til Europa.

Mange varer emballeres med bølgepapp. Om produktene skal oppbevares i fuktig miljø (for
eksempel på et kjølelager), må bølgepappen være plastbelagt. Hvis ikke mister bølgepappen
lett sin styrke, og det blir en risiko for at varene kan bli skadd.