Fagstoff

Forebygging av transportskade

Publisert: 23.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Store pakker

Her lærer du hvordan vi bruker emballasje for å forebygge skade på produkter under lagring og transport.

Lenker:

Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje 

Bokhylla 

En viktig oppgave ved emballering er å forebygge transportskade.En viktig oppgave ved emballering er å forebygge transportskade.
Fotograf: Per Haukeberg
  

Hvis du går inn på lenka «Bokhylla» i margen og søker på «Emballering», får du opp en elektronisk bok der du kan lese mer om emballasje.

En viktig oppgave ved emballering er å forebygge transportskade. Til dette bruker vi ulike typer emballasje. Emballasje kan forebygge transportskade ved å

  • beskytte mot støt
  • stabilisere last under transport
  • beskytte mot lys (potet og lav-alkoholholdige produkter)
  • beskytte mot statisk elektrisitet (ESD-emballasje)
  • beskytte mot fukt
For å kunne velge riktig emballasje for å forebygge transportskade trenger vi kunnskaper om varene. Dersom en vare tåler vekta av andre varer som vi stabler i 2,5 meters høyde (innvendig konteinerhøyde) oppå varen, kan vi velge en enkel emballasje som bare holder varene sammen. Et eksempel på slik emballasje er malingsspann av metall som vi stabler oppå hverandre. Her trenger vi kun plastfolie som emballasje for å holde malingsspannene sammen på en europall og for å stabilisere pallen under transport.

Andre ganger kan det være slik at en vare ikke tåler stablebelastningen fra andre varer. Da må vi velge en emballasje der emballasjematerialet tåler stablebelastningen. Stablingen skjer i lag (forband) der det underste laget må bære belastningen av alle de andre.

 

Kartongen i nederste forband må tåle en stablebelastning på 565 kg.Kartongen i nederste forband må tåle en stablebelastning på 565 kg.
Opphavsmann: Bjørn Norheim
 

På figuren må kartongen i nederste forband tåle en stablebelastning på 565 kg basert på disse forutsetningene:

Pallvekt25 kg
Kartongvekt5 kg
ForbandsammensetningHvert forband 3 x 4 kartonger

 

For øvrig har dagligvarebransjen laget sin egen standard for tillatt topplast (STAND 006). Du
kan lese mer om dette i lenka «Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje» i margen.