Fagstoff

Emballasjemoduler

Publisert: 23.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Store pakker

Her lærer du hvordan emballasjeenheter må ha bestemte ytre mål for å utnytte plassen på en europall fullt ut.

Dagligvarebransjen har standardisert størrelsen på kartongemballasje og forbrukerpakninger. Alle D-pak-enheter må gå opp i de ytre målene for europallen for å være tillatte emballasjemoduler. Om vi deler sidene på europallen i to, får vi følgende bilde:

Slik kan vi dele inn en europall.Slik kan vi dele inn en europall.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
 

Dette betyr at det er tillatt å utforme en D-pak (kartong) med ytre mål 60 x 40 cm fordi en slik enhet går opp i de ytre målene på europallen. Vi kan også dele lang- og bredsidene på 3, 4, 5 eller et annet heltall og finne andre enheter som går opp i de ytre målene på en europall. Ved en slik framgangsmåte oppnår vi å kunne laste europaller kompakt, slik at vi utnytter europallens kapasitet maksimalt. Som en hovedregel skal en D-pak ikke veie mer enn 15 kg, fordi alle slike enheter må kunne løftes manuelt.

Eksempel

Om du laster to oljefat hver med en diameter på 50 cm på en europall, blir det mye tomrom mellom oljefatene ved innlastning i en konteiner. Dette ønsker handelsnæringen å unngå for å oppnå en best mulig fyllingsgrad i bilene. De betaler tross alt for hele lasterommet.

Dagligvarebransjen har utarbeidet egne standarder for hvordan emballasje skal utformes og merkes. Disse standardene kan du lese mer om i lenka «Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje» i margen. Hvis du der laster ned dokumentet STAND009, kan du lese mer om tillatte transport- og emballasjemoduler.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player

Leverandør: Amendor AS