Fagstoff

Ulike kanaler ved profesjonelle innkjøp

Publisert: 22.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Forsinkelse

Tidligere var det vanlig å kjøpe reiser og overnatting via reisebyrå. I dag er tilbud lett tilgjengelig på Internett. Her ser vi på kjøpsatferd i forbindelse med innkjøp av transport og hotellopphold i profesjonelle markeder.

Jobbe på toget – god utnyttelse av reisetida!Jobbe på toget – god utnyttelse av reisetida!
Fotograf: Marius Knutsen
  

 

Oppgave:
Kjøp av transport og hotell

Tenk at du jobber i et firma som holder til i Oslo. Firmaet har avdelingskontorer i Tromsø, Stavanger og Kristiansand. Det er stort behov for reiser med overnatting til disse stedene.

Drøft og gi eksempler på følgende:

  • Hva vil du legge vekt på ved valg av leverandør av henholdsvis transport og hotell?
  • Hvordan vil du gå fram for å finne passende tilbud?

 

Clarion Hotel Bryggen i Tromsø sentrum.Clarion Hotel Bryggen i Tromsø sentrum.
Fotograf: Bjørn Jørgensen
  

Oppgave:
Kjøp av konferanse

Tenk at du har fått i oppdrag å skaffe tilbud for en konferanse med 20 deltakere. Gå inn på Internett.

Lag en kort rapport som inneholder følgende:

  • navn på reisebyråer
  • aktuelle tilbud
  • tilgjengelighet i forhold til ditt hjemsted

Beskriv kort noen kjennetegn ved din kjøpsatferd.

Hva blir vektlagt ved transport?

Mange norske virksomheter, både private og offentlige, har stor reisevirksomhet både innenlands og utenlands. I dag er tilbud på transport lett tilgjengelig på Internett. Innkjøpere kan sammenlikne priser på tilgjengelige tog- og flyreiser. For virksomheter med stor reisevirksomhet er pris viktig.

Yrkesreiser er ofte knyttet til møter, interne eller med samarbeidspartnere, kunder og forretningsforbindelser. Reisetida oppfattes av mange som sløsing med verdifull tid. Hyppige avganger, kort reisetid og punktlighet er viktig.

Hva blir vektlagt ved hotellopphold?

Undersøkelser blant forretningsgjester på hoteller viser at vi kan segmentere yrkesreisende på grunnlag av deres vektlegging av fem forhold – i prioritert rekkefølge:

  1. arbeidsmuligheter
  2. service
  3. mat
  4. standard på værelser
  5. aktiviteter og underholdning

Det er verdt å merke seg at det største segmentet i undersøkelsen (608 personer, eller nøyaktig 50 prosent av utvalget) prioriterer arbeidsmuligheter høyest. Det nest største segmentet (309 personer) mener at service har stor betydning.

Arbeidsmuligheter og god service er viktig både for enkeltpersoner og grupper som deltar på kurs og konferanser.

Kanaler for profesjonelle innkjøp

Det kan være tidkrevende å finne passende tilbud innenfor reiselivet, spesielt ved innkjøp av komplette «pakker» for kurs og konferanser. I dette markedet er det sterk konkurranse.

Hoteller har konkurranse fra båter som tilbyr komplette konferanseopplegg. Mange flyselskaper selger «pakker» med transport og overnatting. Reiser til billige utland kan i visse tilfeller konkurrere med norske tilbydere. Dette gjør innkjøp enklere, billigere og mindre tidkrevende.

Innkjøpere vet at priser og kvalitet kan variere sterkt.

Mange bedrifter bruker derfor reisebyrå eller konsulent for å finne passende tilbud. For noen år siden var det vanlig å bestille alle reiselivsprodukter via reisebyrå. I dag har Internett gjort det enklere å bestille på egen hånd.