Fagstoff

Transportmoduler

Publisert: 23.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Store pakker

Her lærer du hvordan transportmoduler er tilpasset transportmidlenes lasterom for å sikre full utnyttelse av volumet i lasterommene.

 

En stabel med europaller er klar til bruk.En stabel med europaller er klar til bruk.
Fotograf: Waba Europaller As
  

For å sikre effektiv utnyttelse av transport- og lagerkapasitet er pallene standardiserte. Europallen er 80 x 120 cm og dimensjonert for å kunne bære en last på 1000 kg når lasten ligger på en gaffel, eller en last på 4000 kg når pallen står på et plant underlag. I praksis betyr dette at vi kan stable fire paller med 1000 kg hver i høyden uten at den underste pallen knekker sammen.

Største tillatte utvendig bredde ved kjøring på europeiske veier er

  • 2,55 meter for kjøretøy uten isolerte vegger
  • 2,60 meter for kjøretøy med isolerte vegger (termotransporter)

 

Dette gir mulighet for to innvendige lastmønstre i europeiske konteinere.

 

Slik er lastemønstrene for europaller i en konteiner.Slik er lastemønstrene for europaller i en konteiner.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
  

 

Sjøtransportkonteinere er tilpasset en annen pallstandard, siden utvendig bredde av slike konteinere bare er 2,5 meter.