Fagstoff

Håndtering av varer under lagring og transport

Publisert: 23.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Store pakker

Her lærer du hvordan effektiv håndtering under lagring og transport krever at vi emballerer varene i ulike emballasje- og transportmoduler.

Her er noen ferdig emballerte malingsspann klare for transport.Her er noen ferdig emballerte malingsspann klare for transport.
Fotograf: Gunnar Ottesen
 

 

Samlastgods blir stuet for hånd i en konteiner på Postens Godssenter.Samlastgods blir stuet for hånd i en konteiner på Postens Godssenter.
Fotograf: Gunnar Ottesen
  

For å kunne håndtere gods på en enkel måte emballerer vi varer i flere nivåer. Emballasjenivåene er utformet (modulert) slik at de passer eksakt til hverandre. 

Dagligvarebransjen opererer med disse tre emballasjenivåene:

  • F-pak for forbrukerenhet
  • D-pak for detaljistenhet (kartong)
  • T-pak for transportenhet (europall)

De to første er emballasjeenheter, den siste en transportenhet. En slik oppbygging i moduler gjør det mulig å håndtere mange F-pak i ett løft som en D-pak. Tilsvarende kan vi flytte mange D-pak i ett løft som en T-pak. Dermed sparer vi oss mange arbeidsoperasjoner ved lasting og lossing av varer. Enkelte ganger bygger vi opp T-pak-nivået direkte fra F-pak og utelater D-pak-nivået som vist på bildet i margen.

Samlastspeditører mottar stykkgods fra mange avsendere. Slikt gods er ikke standardisert på samme måte som i dagligvarebransjen. Noen kolli er små, andre store, mens andre igjen er lange. Samlastspeditørene velger derfor ofte å stue godset i konteinere i stedet for å stable godset på europall for å utnytte plassen i lasterommene på transportmidlene best mulig.