Fagstoff

Kjøp av reiselivsprodukter

Publisert: 23.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Forsinkelse

Norsk ungdom reiser mer og mer, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De lokale reisevanene er avhengig av alder og bosted. Feriereiser går ofte til fjerne strøk og kan være svært kostbare. De unge reiser ofte sammen med sine venner. Dagens unge har helt andre reisevaner enn tidligere generasjoner.

På bussen på vei til skole og jobb.På bussen på vei til skole og jobb.
Fotograf: Hallgeir Vågenes
  

Gruppeoppgave:
Mine reiser i året som gikk

Hensikt:

 • registrere reisevaner blant skoleungdom
 • gi eksempler og drøfte egne reisevaner i forhold til ungdom andre steder i landet
 • drøfte og gi eksempler på ulike reisemønstre i gruppa

Spørsmål:

 • Hvor reiser du?
 • Hva er reisens motiv og hensikt? Er det forskjeller på hverdager og i helgene?
 • Omtrent hvor langt reiser du per dag/år?
 • Når på døgnet er du mest på reise?
 • Hvilke transportmidler bruker du?
 • Har du sertifikat?
 • Hvordan betaler du for reisen?

Ungdommens kjøp av reiser

Ungdommens reisevaner varierer fra landsdel til landsdel og avviker fra andre aldersgrupper. En undersøkelse om reisevaner i Oslo og Akershus (TØI rapport 910/2007: Reisevaner i Oslo og Akershus (Mattias Gripsrud og Liva Vågane)) viser at ungdommens lokale reisevaner har noen spesielle trekk:

 • Ungdom reiser mest om morgenen og tidlig ettermiddag. Skole er et viktig reisemål.
 • Aldersgruppa 13–17 år gjennomfører i gjennomsnitt 3,2 reiser per dag, mot 3,6 reiser per dag i gruppa 18–24 år.
 • Reise for å besøke venner utgjør 20 % av reisene.
 • Mange i aldersgruppa 18–24 år reiser kollektivt.
 • Bilreiser utgjør 54 % av reisene blant ungdom i aldersgruppa 18–24 år i Akershus, men bare 17 % i Oslo. (I aldersgruppa 18–24 år har 72 prosent førerkort.)
 • Unge mellom 13 og 17 år er ofte passasjerer i bil.
 • 42 % av alle reiser med moped og MC blir foretatt av ungdom mellom 13 og 17 år.

Vi ser at en stor del av lokale reiser skjer fra hjem til skole og til venner. Ut over dette reiser ungdom i forbindelse med underholdning og forlystelser på kveldene og i helgene.

I tillegg kommer feriereiser. Så lenge du drar sammen med foreldrene dine, må du finne deg i at de har stor innflytelse på valg av reisemål.

Du finner mer statistikk om reiseliv her.

Du kan repetere aktuelt lærestoff fra Vg1 her: Hva ønsker kunden? og Folk er forskjellige.

Ungdom med ulike ferieønsker

Folk har ulike behov og svært forskjellig atferd når de kjøper reiselivsprodukter. En god selger setter seg inn i kundens tankegang. For å finne et passende produkt må du forstå hvilke ønsker og behov kunden har.

Markedet for reiseliv kan segmenteres blant annet ut fra alder. Men personer på samme alder kan ha ulike interesser, ønsker og behov. Dagens ungdom har helt andre reisevaner enn tidligere generasjoner. Dessuten ser vi at ønskene kan endre seg over tid.

En ung jente som reiser verden rundt som ryggsekkturist.En ung jente som reiser verden rundt som ryggsekkturist.
Fotograf: Daniel Munoz
  

Rollespill:
Ungdomsferie

Bakgrunn:

Del klassen inn i grupper på fire personer. Tre elever (sporty, backpacker og party) har snakket om å reise på ferie sammen. De oppsøker reisekonsulenten for å få tips om reisemål.

Roller:

 • reisekonsulent
 • backpacker
 • sporty
 • party

Aktuelle lenker:

Backpacker.no 

partyferie.com 

Norsk ungdom opplevde det som stort da Interrail fra 1972 gjorde det mulig å reise for en rimelig pris Europa rundt med tog. I våre dager reiser ungdom jorda rundt med fly.

Som backpacker («ryggsekkturist») kan du på en billig måte lære om nye kulturer og bli kjent med ungdom som er ute i samme ærend. Fart, fest og spenning preger mange ungdommers ferie. Andre vil ha en aktiv og sporty ferie. Den som vil legge verden for sine føtter, finner mengder av tips om reisemål og reisemåter på Internett.

Repetisjon av ord og uttrykk:

Forbruker- og kjøpsatferd og Segmentere  

Arbeidsoppdrag om Kjøpepress