Fagstoff

Formålet med emballering

Publisert: 23.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Store pakker

Her skal du lære litt om hvorfor vi emballerer varer som skal sendes.

 

Ved hjelp av sendingsnummeret kan vi spore varen under transport.Ved hjelp av sendingsnummeret kan vi spore varen under transport.  

Når vi emballerer varer, gjør vi dette for å kunne

  • håndtere varene på en enkel måte under transport, omlasting og lagring
  • stabilisere gods under lagring og transport 
  • sikre en god fyllingsgrad i transportrommene under transport
  • beskytte varene mot fysiske påkjenninger (som temperatur, støt og lys) under transport og lagring
  • sikre riktig håndtering ved hjelp av informasjon på emballasjen 
  • spore varene under transport

Handelsnæringen ser på emballasje som «den stille salgspersonen». Gjennom utformingen skal emballasjen bidra til å selge produktene. Derfor er det viktig at salgsemballasjen ikke blir skadd under transport og lagring.

Oppgaver

Aktuelt stoff