Begrep

Kråkefotplanter – formering

Publisert: 03.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Stri kråkefotStri kråkefot med sporehus i aksformede samlinger i toppen. Lusegras, kråkefot og jamne er eksempler på kråkefotplanter. Gruppa kjennetegnes ved at sporehusene sitter enkeltvis i bladhjørner, noen ganger i hjørnene på helt vanlige blad som hos lusegras, men oftest samlet i aksformede samlinger (strobili) på spesielle blad som bærer sporehus (sporofyll). Gametofytten lever under jorda på dødt, organisk materiale (saprofyttisk).