Fagstoff

Formering hos karsporeplanter

Publisert: 03.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Forhistorisk bregneskog

Karsporeplantene hadde sin storhetstid for cirka 300 millioner år siden. Karsporeplantene har ledningsvev (kar) til indre transport av vann og næringsstoffer, og de formerer og sprer seg med sporer. Sporofytten er den dominerende fasen i generasjonsvekslingen, mens gametofytten er liten, kortlivet og vanligvis frittlevende.

Gametofytt hos bregne.Bregner har en liten hjerteformet gametofytt.
Fotograf: Velela

 

Sporehus hos sisselrotSporehusene hos bregnene sitter ofte i grupper som kalles sporehushoper (sori).
Fotograf: Alf Jacob Nilsen

 

Lusegras med sporehus.Sporehusene hos lusegras sitter enkeltvis i bladhjørnene.  

Karsporeplantene er avhengige av vann i den kjønnede formeringen. Sædcellene må svømme over til arkegoniet for å befrukte eggcellen.

Dvergjamne Dvergjamne er en av få karsporeplanter med heterospori, produksjon av to typer sporer som spirer til egne hann- og hunngametofytter. Dette finner vi også hos frøplantene.     

Vegetativ formering hos bregner.Vegetativ formering hos bregnen Asplenium bulbiferum: De små miniatyrbregnene som vokser på bregnebladene, faller ned på bakken og kan etablere seg som selvstendige planter.        

Generasjonsveksling hos karsporeplanter

Generasjonsveksling hos alle karsporeplanter følger det samme grunnmønsteret. Vi bruker bregnen sisselrot som eksempel.

Sisselrot-sporofytten har sporehus på undersiden av bladene samlet i sporehushoper (sori). Haploide sporer produseres ved meiose og spres med vinden når sporehusene sprekker opp. Sporene spirer til en liten hjerteformet gametofytt med både hannlige og hunnlige kjønnsorganer (anteridier og arkegonier) på undersiden. Disse produserer hannlige og hunnlige kjønnsceller ved mitose. Den hannlige kjønnscellen er avhengig av vann for å bevege seg over til eggcellen i et arkegonium. Den befruktede eggcellen, en diploid zygote, vokser til en ny sporofytt ved gjentatte mitoser. Gametofytten visner vekk.

Generasjonsveksling hos bregner.Generasjonsveksling hos bregnen sisselrot.
Sisselrot unngår selvbefruktning ved at sædceller og eggceller modnes til ulik tid, eller ved å skille ut stoffer som hemmer selvbefruktning.

 

Ulike grupper karsporeplanter

Karsporeplantene deles ofte i tre grupper: kråkefotplanter, snelleplanter og bregneplanter. Sporehusene er plassert ulike steder på sporofytten hos de tre gruppene.

 

  

 

Ukjønnet formering hos karsporeplanter

Kråkefotplanter kan også formere seg ukjønnet (vegetativt). Hos lusegrasslekten finner vi ofte yngleknopper i bladhjørnene. Sneller og kråkeføtter og mange bregner har dessuten utstrakt vegetativ vekst ved jordstengler. Dette kan gi opphav til vegetativ formering dersom jordstengelen brytes, slik at de nye individene blir selvstendige.