Oppgave: Drøfte

Oppgaver til filmen "Tiltak som virker"

Publisert: 26.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo til Klimafilm.no

Hvor kraftige klimaendringene blir, avhenger i stor grad av hvor mye vi kutter i utslipp av drivhusgasser. Først og fremst må vi legge om til mer klimavennlig energiproduksjon og bruke energien mer effektivt. Vi må ta i bruk kjent teknologi, utvikle ny teknologi, vurdere hvilke tiltak som virker best, og spre teknologi over landegrensene.

Klimatiltak som virker

Klimatiltak vil i stor grad handle om politikk.  Samtidig er det ofte komfortabelt å skyve ansvaret over på ”systemet”.  Da kan vi fortsette å forbruke som før, vårt bidrag er jo bare som en dråpe i havet. Men forbruk av varer, oppvarming av boliger, transport til skole og jobb, feriereiser og avfallshåndtering er også en viktig del av bildet. Hva kan du gjøre for å leve mer klimavennlig?

Oppgaver før du ser filmen

 1. Gi eksempler på tiltak som kan redusere CO2-utslipp.
 2. Hva kan du selv gjøre for å redusere CO2-utslipp?


Opphavsmann: Snöball Film AS
 

Oppgaver til filmen

 1. Gi to eksempler på land som bruker mye energi per innbygger, og to eksempler på land som bruker lite energi per innbygger. Hvorfor tror du disse landene har forskjellig energibruk?
 2. Norge slipper ut 8,5 tonn CO2 per innbygger per år, mens i Sverige er tilsvarende tall 5 tonn. Hvorfor er CO2-utslippene større i Norge enn i Sverige?
 3. Hvordan kan vi endre energibruken slik at vi reduserer CO2-utslippene?
 4. Beskriv hovedprinsippene for hvordan dagens solceller virker.
 5. Hvorfor kan forskning på solceller være et viktig bidrag for å redusere CO2-utslippene?
 6. På Mongstad arbeider forskere med fangst og lagring av CO2. Hvilke utfordringer må løses før slik teknologi kan tas i bruk?
 7. Hvilke tiltak kan du som vanlig person gjennomføre i løpet av en vanlig dag?
 8. Hvordan kan du påvirke politiske beslutninger som fremmer tiltak for å redusere CO2-utslipp?

Fordypningsoppgaver

 1. Beskriv hvordan dagens avfallshåndtering og avfallsmengde bidrar til CO2-utslipp.
 2. Hvilke tiltak for avfallshåndtering og reduksjon av avfallsmengde kan bidra til å begrense CO2-utslipp?
 3. Tenk deg at alle familier i Norge må redusere transport med personbil med 50 prosent. Hvilke konsekvenser vil dette få for deg?

Forslag til kilder

Hva kan vi gjøre med klimaendringene? (cicero.uio.no)
Avfall (miljostatus.no)
Utslippskutt – hvem, når og hvor mye? (cicero.uiol.no)

Relatert innhold

Generelt