Oppgave: Felt

Informasjon eller underholdning

Publisert: 19.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ut i verden MIK-logo  

Tid

Oppgave 1: 4 timer

Oppgave 2: 3 timer

 

Vanskegrad

middels

 

Ressurser

Mediebruk 2011Mediebruk 2011 

Lag en spørreundersøkelse i Google forms

 

Mediebruk 2011 - Statistisk årbok 

 

Ledende spørsmål  

Oppgave 1

Lag en spørreundersøkelse blant et utvalg av lærere og elever på skolen din.

I spørreundersøkelsen skal du finne svar på hvilken gruppe (elever eller lærere) som bruker mediene mest til underholdning, og hvilken gruppe som bruker mediene mest til informasjon.

Presenter resultatene i form av en tabell og en grafisk framstilling. Diskuter resultatet i undervisningsgruppa.
  • Hva er grunnen til de forskjellene dere ser?
  • Er det grunn til å tro at forholdet vil endre seg når elevene blir like gamle som lærerne?

Oppgave 2

Skriv en kronikk med følgende tittel:
  • Demokratisk arena eller opplevelsesmarked?

 

Relatert innhold

Teoretisk stoff