Oppgave: Drøfte

Oppgaver til filmen "Klimaforskning"

Publisert: 26.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Logo til Klimafilm.no

I klimaforskningen brukes kunnskap fra mange fagområder, for eksempel kunnskap om endringer av CO2-innhold i atmosfæren og havets evne til å ta opp CO2. For å få den fulle oversikten sammenstiller FNs klimapanel kunnskapen i store rapporter, slik at politikerne kan få et grunnlag for å bestemme klimapolitikken.

Klimaforskning

I arbeidet med å forutsi hvordan klimaendringene vil bli flere hundre år fram i tid, bruker klimaforskere klimamodeller. Men det er flere usikkerhetsmomenter i klimamodellene, blant annet hvor store de framtidige utslippen kommer til å bli. Derfor blir det umulig å lage helt nøyaktige klimaprognoser. Hvordan skal vi håndtere usikkerheten i klimaforskningen? Kan vi stole på prognosen som klimaforskerne lager? Har FNs klimapanel alltid rett?

Oppgaver før du ser filmen

 1. Hva vet du om FNs klimapanel?
 2. Hvordan tror du forskere kvalitetssikrer eget og andres arbeid?
 3. Klima debatteres hett i mediene. Hvilke temaer er spesielt debattert?


Opphavsmann: Snöball Film AS
 

Oppgaver til filmen

 1. Keeling plasserte på 1950-tallet måleinstrumenter for CO2-konsentrasjon i atmosfæren på fjellet Mauna Loa på Hawaii langt unna forurensningskilder. Hvorfor ønsket han å unngå forurensningskilder, og hvilke resultater viser målingene?
 2. Kurve over CO<sub>2</sub>-variasjoner. Målingene viser blant annet at det er store årstidsvariasjoner i CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. Hva tror dere disse årstidsvariasjonene skyldes?
 3. Kan havet bidra til å redusere CO2-innholdet i atmosfæren?
 4. Hvordan arbeider FNs klimapanel med å kvalitetssikre og formidle klimaforskning?
 5. FNs klimapanel har utviklet scenarioer som beskriver mulig samfunnsutvikling. Hvorfor har FNs klimapanel utarbeidet flere scenarioer? Holder det ikke med ett?
 6. Hvorfor trenger vi scenarioer?
 7. Hva er en klimamodell?
 8. Hvorfor er det alltid knyttet usikkerheter til beregninger gjort med klimamodeller?
 9. Rapporten fra FNs klimapanel som kom i 2007, konkluderte med at størstedelen av den globale oppvarmingen de siste 50 årene høyst sannsynlig er menneskeskapt. Hvorfor skapte dette så store overskrifter og debatt?
 10. Klimapanelet ble etter rapporten som kom ut i 2007, kritisert. Hva gikk kritikken ut på, og er det hold i disse anklagene?

Fordypningsoppgaver

 1. Hvorfor er argumentering, uenighet og publisering viktig i klimaforskningen?
 2. Hvordan kan forskere arbeide med å redusere usikkerheten i klimamodeller?
 3. Hva betyr begrepet usikker kunnskap? Bruk klima som eksempel.
 4. Beskriv det internasjonale samarbeidet som ligger til grunn for FNs klimarapporter.

Forslag til kilder

FNs klimapanel og klimaskeptikerne (cicero.uio.no)
Samfunnsutvikling og framtidens klima (cicero.uio.no)
Klimamodeller og fremtidens klima (bjerknes.uib.no)

Relatert innhold

Aktuelt stoff

Fagstoff