Fagstoff

Den deriverte til summer og differenser

Publisert: 10.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Det kan vises at vi kan derivere summer og differenser ved å derivere ledd for ledd.Summer og differanser

 

Vi deriverer summer av og differenser mellom funksjoner ved å derivere ledd for ledd. Legg merke til at vi her også får bruk for regelen for derivasjon av en potensfunksjon multiplisert med en konstant.

Eksempel 1            fx=3-x2f'x=0-2xf'x=-2xEksempel 2             fx=x3+5x2f'x=3x2+5·2xf'x=3x2+10xEksempel 3fx=ax+bf'x=a

Tenkeboble, legg merke til siste  

Oppgaver