Fagstoff

Den deriverte til en konstant funksjon

Publisert: 10.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Konstant funksjon

 

Eksempel 1        y=3y'=0       Eksempel 2       y=π       y'=0              Eksempel 3              y=3π2              y'=0
Grafen til en konstant  

Grafen til en konstant funksjon er en parallell med x-aksen. En slik linje har stigning lik null, derfor er den deriverte til en konstant funksjon lik null.

Oppgaver