Fagstoff

Regionruter og ekspressbussruter

Publisert: 09.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Jernbanetorget T-banestasjon

Her lærer du om  regionruter og ekspressbussruter. Du får også vite litt om når det er aktuelt å opprette slike ruter.

Lenke:

JVB 

Fagernes er et regionsenter.Fagernes er et regionsenter.
Fotograf: Sigmund Krøvel-Velle
  

 

Regionruter

I alle fylker finner vi et regionsenter med et bredt tjenestetilbud som distriktsbefolkningen har behov for av og til (sykehus, bank, forsikring, faghandel med mer). I tillegg har befolkningen i regionsenteret av og til behov for å reise til omlandet. Dette gir et trafikkgrunnlag for ruteforbindelser mellom distriktene og regionsentrene.

Slike ruter følger hovedveiene inn mot regionsentrene. Underveis mater lokale bussruter regionrutene med passasjerer i knutepunkter langs traseen. Figuren nedenfor viser prinsippet. Busselskapet JVB (se lenke i marg) holder til på Fagernes i Oppland. Selskapet trafikkerer blant annet strekningen Lærdal–Gjøvik. På kartet ser du hvordan lokale bussruter korresponderer med regionforbindelsen på Fagernes.  

Eksempel på regionrute med lokale materuterEksempel på regionrute med lokale materuter
Opphavsmann: NOR-WAY Bussekspress
 

Ekspressbussruter

Kollektivtransport med buss har sitt fortrinn på korte og mellomlange avstander. Mange velger å ta buss også over lengre avstander. Selskapet NOR-WAY Bussekspress administrerer et samarbeid mellom 25 ruteselskap og tilbyr ekspressbussruter mellom større byer i Sør-Norge.

Ekspressbussrutene følger stort sett stamveinettet.