Fagstoff

Kapasitet for kollektive transportmidler

Publisert: 09.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Jernbanetorget T-banestasjon

Her lærer du om de ulike transportmidlenes kapasitet og hvorfor vi bør tilrettelegge for transportmidler med høy kapasitet og endre infrastrukturen slik at dette blir mulig.

Hvorfor finner vi tunnelbaner bare i Oslo, og hvorfor er kollektivtrafikken i de andre byene våre nesten utelukkende basert på buss? Figuren nedenfor antyder svaret på spørsmålet.

Trafikkgrunnlag i rushtiden (Kilde: Fakta om kollektivtransport, TØI 1995)Trafikkgrunnlag i rushtiden (Kilde: Fakta om kollektivtransport, TØI 1995)
Opphavsmann: Bjørn Norheim
 

En normalbuss har kapasitet til å ta unna cirka 90 passasjerer per avgang (sitte- og ståplasser), en forstadsbuss tar cirka 50 passasjerer (bare sitteplasser). Med avganger hvert femte minutt (12 avganger per time) gir dette en kapasitet på cirka 1000 passasjerer i timen med normalbuss og cirka 600 passasjerer i timen med forstadsbuss.

Figuren ovenfor  illustrerer resultatene fra en undersøkelse i Stockholm på slutten av 1980-tallet. Resultatene er fortsatt gyldige.

Som du ser, kan kollektive transportmidler ta unna ulike passasjermengder i rushtiden. Tabellen nedenfor oppsummerer tallene.

TransportmiddelInfrastruktur

Kapasitet per linje per time

(antall passasjerer)

NormalbussVei (bakkeplan)1 000
LeddbussVei (bakkeplan)2 500
SporvognSporvei (bakkeplan)1 000
LeddsporvognSporvei (bakkeplan)6 000
PendeltogSkinnegang (bakkeplan)5 000
TunnelbaneSkinnegang (under bakkeplan)
20 000

Tabell: Kapasitetstall for ulike kollektivtransportmidler

Oppgaver