Oppgave: Drøfte

Refleksjonsoppgaver til generell del om formering

Publisert: 19.09.2012, Oppdatert: 03.08.2017
Humle på rundbelg (rundskolm)

Disse oppgavene hører til innledningen i formeringskapitlet. Oppgavene skal vise hvor sentral formering er for evolusjon og skal også utfordre forståelsen av grunnleggende strategier i formeringen: kjønnet eller ukjønnet og store kull eller få avkom.

Bilde av små fisker.Fiskeyngel i et grunt tjern 

Nærbilde av selunge som dier.Selunge som dier.

  1. På hvilken måte er formering helt sentralt i evolusjon?

  2. Hva er forskjellen på kjønnet og ukjønnet formering?

  3. Hvilke fordeler kan ukjønnet formering ha? Er det i bestemte miljøer, hos spesielle arter eller i enkelte situasjoner ukjønnet formering er fordelaktig?

  4. Få eller mange avkom. Hvilke forutsetninger skal være tilstede (organismetype, miljø, situasjoner) for at det skal lønne seg å få bare få avkom som foreldrene investerer mye i, sammenlignet med å få et stort antall avkom som klarer seg selv?

  5. Hva innebærer egentlig en livssyklus med generasjonsveksling?
Relatert innhold

Generelt