Fagstoff

Berusede passasjerer

Publisert: 09.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Passasjer med koffert

Her lærer du litt om hvordan sterkt berusede personer bør behandles.

Sterkt berusede passasjerer hører sjelden på fornuft. I tillegg er de i liten grad i stand til å ta ansvar for seg selv. Et transportselskap kan avvise berusede personer eller andre som kan være til ubehag eller ulempe for de reisende. Det er den som kontrollerer passasjerene ved ombordstigning, som må vurdere om en beruset passasjer kan bli til besvær på reisen. Avgjørelsen er vanskelig.

Nattbussen kan være en utfordring for sjåføren.Nattbussen kan være en utfordring for sjåføren.
Fotograf: Dag Jenssen
 

Det er imidlertid bedre å avvise en sterkt beruset passasjer ved påstigning enn å inngå en transportavtale og la passasjeren løse billett. Da har passasjeren de samme rettighetene som alle andre passasjerer. Samtidig har transportselskapet påtatt seg det fulle ansvaret for at passasjeren kommer fra A til B.

Berusede passasjerer som sjenerer andre, må snakkes til rette. Hjelper ikke dette, må de utvises. Da vil det være transportselskapet som er ansvarlig for at den utviste passasjeren er i stand til å ta vare på seg selv på utvisningsstedet. Om den berusede passasjeren skader seg etter å ha bli satt av, kan transportselskapet eller sjåføren bli stilt til ansvar.

I situasjoner der berusede passasjerer utvises under transport, må den berusede bli møtt av en person som overtar ansvaret. Hvis ikke dette er mulig, må politiet varsles og vedkommende holdes tilbake til politiet kommer.