Fagstoff

Barn som reiser alene

Publisert: 09.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Passasjer med koffert

Her lærer du litt om behovene til barn som reiser alene.

Vanligvis reiser barn sammen med en voksen. Daglig reiser imidlertid barn alene for så å bli tatt imot ved reisemålet. Barn som reiser alene, trenger ansvarlige personer underveis som påser at barna kommer fram til reisemålene. På transportmidlene er det førerne som har dette ansvaret. På passasjerterminalene overtar terminalarbeidere ansvaret.

 

Jeg reiser alene!Jeg reiser alene!
Opphavsmann: NOR-WAY Bussekspress
 

Et problem oppstår når ingen møter opp for å ta imot et barn som er framme ved reisemålet. Derfor skal barnet ha med seg informasjon om foresatte (avsender og mottaker) på reisen. Da er det enkelt å ringe de foresatte for nærmere avtale om henting.