Fagstoff

Eldre passasjerer

Publisert: 09.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Passasjer med koffert

Her lærer du litt om de eldres behov ved reiser.

Hos eldre er den fysiske kapasiteten og sansene svekket. Ting tar lengre tid. Derfor er ekstra tid den viktigste tilleggsytelsen vi kan gi eldre. Dette krever igjen at vi er tålmodige og ikke lar oss stresse av at eldre personer bruker lang tid

Mange har behov for hjelp med bagasjen.Mange har behov for hjelp med bagasjen. 

Eldre kan også ha nedsatt hørsel. Derfor er det viktig at informasjon blir framført klart og tydelig og i god tid.