Fagstoff

Passasjerer med psykisk utviklingshemning

Publisert: 09.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Passasjer med koffert

Her lærer du litt om behovene til reisende med psykisk utviklingshemning.

Personer med en psykisk utviklingshemning har nedsatt evne til å lære og nedsatt mulighet til å klare seg alene i samfunnet. Psykisk utviklingshemmede som reiser alene, kan lett skape problemer. For å forebygge at problemer oppstår, er det viktig å skape trygghet rundt den utviklingshemmede.

Sjåføren må skape trygghet for alle de reisende.Sjåføren må skape trygghet for alle de reisende.
Fotograf: Paul Sigve Amundsen
 

Det finnes ingen fasit for hvordan vi skal hjelpe funksjonshemmede passasjerer. Det beste er å opptre rolig og avslappet. Samtidig må vi være oppmerksomme på at vedkommende kan ha problemer med å orientere seg i omgivelsene. Du kan prøve å holde øye med vedkommende og hjelpe til når du føler at det trengs. Du kan også bidra til at de øvrige passasjerene får en positiv holdning til den psykisk utviklingshemmede.