Fagstoff

Reisende som er blinde eller svaksynte

Publisert: 09.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Passasjer med koffert

Her lærer du litt om behovene til reisende som er blinde og svaksynte.

Symbolet for blinde og svaksynteSymbolet for blinde og svaksynte 

Blinde har som regel behov for hjelp.Blinde har som regel behov for hjelp.
Fotograf: Pierre Philippon
  

Blinde og svaksynte trenger hjelp i ulike situasjoner. De bruker en hvit stokk som hjelpemiddel til å kjenne etter hindringer.

De største problemene for blinde og svaksynte på passasjerterminaler er

  • å finne rett perrong for påstigning
  • å velge riktig transportmiddel når flere kjøretøy ankommer samme perrong eller holdeplass samtidig
  • å vite hvilken holdeplass de skal gå av på

Her kan både terminalbetjening og sjåfører hjelpe til ved å komme med holdeplassinformasjon og informasjon om avganger og ankomster i god tid.

Det er naturlig å tilby blinde hjelp til å finne en ledig plass. Når du assisterer, er det den blinde som skal ta deg i armen, og ikke omvendt. Ved å holde albuen din kan den blinde lett føle om du går opp eller ned, til høyre eller venstre.

Blinde trenger som regel også hjelp med betalingen. Her dreier det seg om å finne rett pengesum og å legge vekslepenger og billett direkte i hånda til den blinde.

Noen blinde har førerhund og er selvhjulpne. Førerhunden er en del av den blindes hjelpeapparat og reiser gratis med offentlige transportmidler.