Fagstoff

Reisende som er avhengige av stokk eller krykker

Publisert: 09.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Passasjer med koffert

Her lærer du litt om behandling av reisende som er avhengige av stokk eller krykker.

Lenke:

Universell utforming i plansammenheng 

 

Passasjer med spesielle behovPassasjer med spesielle behov
Fotograf: Bjørn Rørslett
 

Du skal aldri ta for gitt at passasjerer med stokk eller krykker trenger hjelp. Mange har lært seg å bli selvhjulpne og vil helst være det. Er du usikker, er det best å spørre om du skal hjelpe til.

Etter hvert som levealderen øker, blir stadig flere personer avhengige av å bruke stokk eller krykker. Andre har behov for enda mer støtte for å ta seg fram. De bruker gjerne en rullator. Rullatorer må plasseres i bagasjerommet. Slike brukere har derfor behov for å bli støttet til og fra sitteplassen i transportmidlet.

Passasjerterminaler skal i dag ha universell utforming (se lenke i marg). Mye gjenstår imidlertid. Enkelte kan derfor trenge hjelp til å ta seg opp trapper (og rulletrapper der det mangler heis).