Fagstoff

Behandling av passasjergrupper med spesielle behov

Publisert: 09.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Passasjer med koffert

Her lærer du hvordan vi må ta spesielle hensyn til passasjergrupper med spesielle behov.

Passasjer med spesielle behovPassasjer med spesielle behov
Fotograf: Morten Uglum
 

Passasjer med spesielle behovPassasjer med spesielle behov
Fotograf: Thomas Bjørnflaten
 

Passasjerer kan ha ulike fysiske funksjonshemninger, og mange trenger ekstra hjelp når de er ute og reiser. Følgende grupper har spesielle behov:

  • passasjerer med fysisk funksjonshemning
  • passasjerer som er avhengige av stokk eller krykker
  • passasjerer med rullator
  • passasjerer med rullestol
  • blinde og svaksynte
  • døve og hørselssvekkede
  • passasjerer med psykisk utviklingshemning
  • eldre passasjerer
  • barn som reiser alene
  • berusede passasjerer

Som profesjonell transportmedarbeider bør du ikke være tilbakeholden med å spørre om en passasjer trenger hjelp. Men for å stille tillitvekkende spørsmål trenger du kunnskaper om passasjergruppenes ulike behov.