Fagstoff

Sortering av mottatt gods for videre transport

Publisert: 10.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Passasjer med koffert

Her lærer du hvordan gods fra avsenderterminaler blir sortert.

Etter at godset er mottatt, undersøkt og fraktberegnet, skal kolliets fraktbrevnummer eller sendingsnummer skannes. Deretter skal godset sorteres i

  • gods som skal videre lokalt
  • gods som skal videre til andre regioner

 Sortering av gods på en terminalSortering av gods på en terminal
Opphavsmann: Gunnar Ottesen

Lokalgods sorterer vi på distribusjonssoner i nærområdet rundt terminalene. Lokalgods som skal videre over litt lengre avstander, sorterer vi på regionale distribusjonsruter som kan gå én eller flere ukedager, avhengig av godsmengde.

Sortering av lokalgods på distribusjonssoner og regionale distribusjonsruterSortering av lokalgods på distribusjonssoner og regionale distribusjonsruter
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
  

Alt gods som skal videre til andre regioner, laster vi samlet i én konteiner (eller så mange som vi trenger for å få med alt). Konteineren går så med bil, båt eller bane til sentralterminalen. Der losses den sammen med gods fra resten av landet. Alt gods blir skannet på nytt, slik at sporingsinformasjonen om godset blir oppdatert. Sentralterminalens automatiske sorteringsanlegg sorterer deretter pakkene, slik at alt som skal til samme mottakerterminal, havner ved riktig port for avgående konteinere.

Godset blir så lastet i konteinere og sendt videre til mottakerterminalene. Mottakerterminalene skanner alt innkommende gods for å oppdatere sporingsinformasjonen nok en gang. Deretter sorterer logistikkoperatørene godset på distribusjonssoner og distribusjonsruter for videre transport til mottakerne.