Fagstoff

Regler for håndtering av gods

Publisert: 09.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Passasjer med koffert

Her lærer du at reglene for håndtering av gods varierer sterkt med godstypen og oppdragstypen.

Gods som kommer inn til en godsterminal, skal ha ulik behandling. Du må derfor vite hva du skal gjøre, avhengig av hvilket gods du mottar eller håndterer. Samlastspeditørene har definert mange forskjellige transportprodukter som skal ha ulik behandling. Reglene for de spesielle transportproduktene vil du få opplæring i hos arbeidsgiveren din.

Flytskjemaet nedenfor viser én måte å splitte ulike transportoppdrag i ulike oppdragstyper på. Det finnes mange andre måter.

Oppdrag som innebærer ulik håndtering av godset som skal transporteresOppdrag som innebærer ulik håndtering av godset som skal transporteres
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
 

 
Du kommer til å lære noen viktige regler som gjelder ved håndtering av ulike typer gods. I tillegg må du tilpasse deg praksisen som gjelder hos arbeidsgiveren din.