Fagstoff

Godshåndtering og passasjerbehandling på terminaler

Publisert: 09.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Passasjer med koffert

I dette målet lærer du hvordan du håndterer gods på godsterminaler og passasjerer på passasjerterminaler. Vi behandler godsterminaler først, deretter passasjerterminaler.

Postens GodssenterPostens Godssenter
Fotograf: Gunnar Ottesen
  

Gardermoen passasjerterminalGardermoen passasjerterminal
Fotograf: John Petter Reinertsen
  

En godsterminal er et anlegg for sortering av gods på vei fra avsendere til mottakere. En passasjerterminal er et anlegg der passasjerer går på, av eller bytter transportmiddel.  

Vi håndterer gods på samlastterminaler, havneterminaler, flyfraktterminaler og jernbaneterminaler. Vi betjener passasjerer på terminaler der passasjerer bytter transportmiddel. Ved korte reiser betjener passasjerene stort sett seg selv. Også for lange reiser praktiseres selvbetjeningsløsninger i stor grad ved terminalene. Noen handlinger blir fortsatt utført ved direkte kontakt mellom kundene og transportmedarbeiderne.    

På samlastterminaler består godset som regel av mange småpakker fra mange avsendere til mange mottakere, mens gods på havne- og jernbaneterminaler ofte består av hele konteinere. Gods som skal med fly, er som regel post og mindre ekspresspakker. Men også her finner vi konteinertransporter, blant annet for ferske sjømatprodukter som skal sendes fra Europa til Asia.

Håndtering av gods innebærer i dag bruk av hjelpemidler som trucker, hydrauliske lastelemmer, kraner, porter med værtetting på terminalene, automatiske sorteringsanlegg på de største terminalene, skannerutstyr, sporingsutstyr med mer. Enkelte hjelpemidler må du kunne håndtere, andre må du forstå hvordan fungerer. Enkelte krever et særskilt sertifikat, andre ikke. I dette læringsmålet behandler vi ikke hjelpemidler som krever sertifikat. Derimot tar vi for oss hva du må gjøre for å opptre korrekt i forhold til loven og i forhold til kundene. 
Oppgaver

Generelt