Begrep

Generasjonsveksling

Publisert: 19.09.2012, Oppdatert: 27.07.2017

Organismer med generasjonsveksling veksler gjennom
livsløpet mellom en flercellet diploid fase (sporofytt) og en
flercellet haploid fase (gametofytt).

Den diploide sporofytten produserer haploide sporer ved meiose. Sporene utvikler seg til haploide gametofytter som produserer kjønnsceller ved mitose. Livssyklusen fullføres når to kjønnsceller smelter sammen til en diploid zygote som vokser opp til en ny diploid sporofytt.

Plansje med piler mellom haploid og diploid fase.Generasjonsveksling hos planter.