Oppgave

Øvingsoppgaver – biomasse som energikilde

Publisert: 15.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Image showing the thumbnail for content named \"Bioenergi\"eForelesning om bioenergi.

Image showing the thumbnail for content named \"Kjemisk lagring\"eForelesning om kjemisk lagring. 
 1. Når vi brenner fossilt brensel, blir det blant annet dannet karbondioksid som havner i atmosfæren. Men det samme skjer når vi brenner biomasse.
  Hvordan kan da brenning av biomasse være mer miljøvennlig enn brenning av fossilt brensel?
 2. Menneskene har brent trevirke kanskje i millioner av år. Hvorfor ble det ingen menneskeskapt økning av CO2 i atmosfæren før etter den industrielle revolusjonen?
 3. Forklar hvorfor biomasse er en fornybar energikilde, i motsetning til fossilt brensel.
 4. Hvilket av stoffene kull, olje, ved og naturgass er ikke et fossilt brensel?
 5. Hvilken type ubehandlet biomasse er brukt helt siden vikingtiden på steder der det har vært liten vegetasjon?
 6. Hva mener vi med energivekster?
  Nevn eksempler og hva de blir brukt til.
 7. Hva er forskjellen på briketter og pellets?
  Hva blir de brukt til?
 8. Hvordan lager vi grillkull?
 9. Hvilket annet navn blir brukt i stedet for bioolje?
 10. Hva slags stoffer blir brukt som utgangsstoffer ved produksjon av biodiesel?
 11. Hva er forskjellen på bioetanol og vanlig etanol?
  Hva blir bioetanol brukt til?
 12. Ved en anaerob nedbrytning av biomasse blir det dannet metan.
  Skriv en reaksjonsligning for prosessen når vi velger glukose som utgangsstoff.
  Hvor kan denne prosessen foregå?
 13. Hva gjør vi med det frigjorte metanet?
 14. Hva blir reaksjonsligningen ved en tilsvarende aerob nedbrytning? Hvor foregår den?
 15. Hvilke gasser blir dannet ved pyrolyse av biomasse?
  Hva mer blir dannet?
 16. Hvordan kan hydrogen framstilles av metan?
  Skriv reaksjonsligning.
 17. Tretjære har vært brukt til impregnering av treverk helt siden jernalderen. Hva er ulempene ved bruk av tretjære?