Oppgave

Hør deg selv – biomasse som energikilde

Publisert: 27.11.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 1. Hva mener vi med biomasse?
 2. Forklar hvorfor fotosyntese og forbrenning er to motsatte prosesser.
 3. Hvorfor er biomasse en fornybar energikilde?
 4. Nevn eksempler på ubehandlet biomasse, foredlet fast og flytende biomasse.
 5. Hva er forskjellen på biokjemisk og termokjemisk omforming av biomasse?
 6. Hva er forskjellen på pyrolyse og gassifisering av biomasse?
 7. Skriv en reaksjonsligning for den endelige prosessen med biomasse som energikilde.

 

Løsningsforslag - Biomasse som energikilde

Relatert innhold