Fagstoff

Nullpunkter

Publisert: 08.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Graf 4.3.4. Illustrasjon. 

Vi ser grafen til funksjonen
f(x) = x2 − 4x + 3 . Grafen skjærer førsteaksen når x=1 og når x=3. Dette er nullpunktene til f.

I GeoGebra kan du finne nullpunktene med kommandoen «Nullpunkt[ <Polynom> ]».

Ved regning finner vi nullpunktene ved å løse likningen
fx=0.

Det betyr at vi må løse andregradslikningen

x2-4x+3=0 

Vi bruker abc - formelen og får

 x2-4x+3=0          x=--4±-42-4·1·32·1          x=4±16-122          x=4±22          x=3      x=1

Det betyr at funksjonen f har nullpunktene 1,0 og 3,0.

Nullpunkter i GeoGebra. Illustrasjon. I GeoGebra kan vi finne nullpunktene ved regning ved først å definere funksjonen i CAS-vinduet. Husk å skrive «kolon-lik» når du definerer en funksjon.

Deretter bruker du kommandoen «Løs» på likningen f(x) = 0.

Merk! Du trenger ikke definere funksjonen hvis du allerede har skrevet inn funksjonen på skrivelinjen!