Fagstoff

Seriøse spill

Publisert: 05.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk logo  

Huskelappen

Seriøse spill er spill som har et annet hovedformål enn å underholde.


Begrepet persuasive games brukes om spill som ønsker å overtale oss til å tenke eller handle på en bestemt måte.

 

Seriøse spill har oftere et enklere uttrykk enn underholdningsspill.


Ressurser

September 12th  

Spill spillet  September 12th  online.

 

Spill spillet Madrid online.

 

Spill spillet Airport Security

Global Conflict  Les om Global Conflicts 

 

Seriøse spill har ofte har et enklere uttrykk enn underholdningsspill.

 

Produksjonene gjennomføres med  lavere budsjett og færre medarbeidere enn det som er vanlig i kommersielle produksjoner.

 

Nyhetsspill har i tillegg kortere deadlines.

 

Forsker Kristine Jørgensen om mediebruk og spill 

Nettsted om spill og spillforskning:

Spillpikene.no 

Bilde fra dataspillet MadridSpillene Madrid (bildet ovenfor) og September 12th er produsert av Gonzalo Frasca. Han er opptatt av spill som retoriske simulasjoner. 

"Persuasive games"

Vanligvis tenker vi på spill som underholdning. Formålet med de fleste spill er å skape et univers som vi kan drømme oss bort i. Kategorien seriøse spill har et annet formål og skiller seg derfor betraktelig fra kommersielle underholdningsspill.

Det finnes en rekke ulike sjangre innenfor kategorien seriøse spill. Felles for disse sjangrene er at de prøver å lære oss noe eller overtale oss. Professor Ian Bogost ved Georgia Institute of Technology har foreslått begrepet persuasive games (spill som overtaler) som et mer presist begrep. Han designer også selv slike spill under samme navn. Spill som faller innenfor disse begrepene, kan være (blant flere):

  • Reklamespill
  • Pedagogiske spill
  • Nyhetsspill
  • Kunstspill
  • Treningsspill
  • Politiske spill

Amerikansk politikk i spillform

Bogosts Airport Security (2005) er et kritisk spill som handler om sikkerhetskontroller på amerikanske flyplasser. Spillet ber deg plukke ut en rekke gjenstander som er sett på som en sikkerhetsrisiko. Hvilke gjenstander det er snakk om, endres hele tiden, og antallet øker. Samtidig blir køen lengre og lengre. Det blir med andre ord relativt hektisk ganske fort, og man mister fort oversikten. Her ligger også spillets overtalelseselement. Spilleren får kjenne på følelsen av å miste kontroll og oversikt i en hektisk situasjon. Spillet kan derfor oppfattes som en politisk kommentar til måten flyplasskontroller blir administrert på.

Retorikk og spill

Gonzalo Frasca, en annen akademiker og spilldesigner, snakker om spillenes retoriske egenskaper. Han er opptatt av spill som retoriske simulasjoner. Dette illustreres også i hans egne produksjoner, for eksempel i Madrid og September 12th. Frasca bruker blant annet Bogosts begrep procedural rhetoric for å forklare hvordan spill kan overtale eller formidle et budskap. Med procedural rhetoric mener vi kunsten å overtale gjennom interaksjon (samhandling) framfor gjennom tale, skriftspråk, bilder eller bevegelige bilder (Ian Bogost, 2007).

Pedagogiske spill

Global Conflict er et eksempel på skreddersydde pedagogiske spill til bruk i både grunnskole og videregående skole. Det er en økende interesse for bruk av spill i undervisning. Begrepet gamificationen brukes om en prosess hvor man putter spillelementer inn i ikke spillrealterte aktiviteter (som undervisning) for å gjøre det morsommere og mer engasjerende.

Selv om seriøse spill retter seg spesielt mot dette formålet, kan det være like fornuftig å bruke kommersielle spill i undervisningen. Slike spill kjenner elevene fra før, og mange opplever dem som mer tilgjengelige og engasjerende enn seriøse spill.

Oppgaver

Teoretisk stoff for

Generelt