Narom

Publisert: 27.04.2009, Oppdatert: 17.10.2014

NAROM er et nasjonalt senter/skolelaboratorium for alle utdanningsnivå innenfor romrelatert opplæring.

Utvikling og gjennomføring av undervisningstilbudene skjer i nært samarbeid med utdanningsinstitusjonene, og NAROM er således ikke en gradsutstedende institusjon. NAROM nyttiggjør seg den etablerte infrastrukturen ved Andøya Space Center og forskningsstasjonen ALOMAR.

NAROM gjennomfører årlig en rekke undervisnings-aktiviteter, seminarer og konferanser innen romteknologi, romfysikk, atmosfære og miljø. I tillegg har NAROM utviklet og driver flere romrelaterte og nettbaserte læringsressurser.

Innhold relatert til Narom

570 treff av Narom

Innholdstype

Læreplaner

Roller

Språk