Fagstoff

Fakta og fiksjon

Publisert: 04.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017

medieuttrykk logo  

Huskelappen

Fakta handler om noe som faktisk finnes eller har skjedd.

 
Fiksjon er noen som er diktet opp.


En faksjon framstiller faktiske hendelser ved hjelp av fiktive virkemidler.

 

Ressurser

Intervju med forfatteren Karl Ove Knausgård 

Kon-Tiki gir et grovt uriktig bilde av min far 

 

komigruppa raske mennRaske Menn harselerer over filmatiseringer av historiske hendelser.  
Videoklipp VG TV 
NB! De første sekundene består av reklame.

 

Til fordypning

Tryggve Tollefsen:
Fiksjon eller fakta 
Formidling av virkeligheten og underliggende strukturer i fortellingen. (Anbefales!)

 

Tryggve Tollefsen: Fiksjon eller fakta
Formidling av virkeligheten og underliggende strukturer i fortellingen

scene fra filmen Max ManusFilmen Max Manus forteller en fiktiv historie om noe som faktisk har skjedd. 

Fakta og fiksjon

Det viktigste sjangerskillet går mellom fakta og fiksjon. En fiktiv tekst er en oppdiktet tekst, mens en faktatekst handler om noe som faktisk finnes eller har skjedd. Dette skillet finner vi igjen i alle medier, i aviser, radio, fjernsyn, film og nettmedier.

Sjangeren forplikter

Den som velger å framstille en sak som fakta, er forpliktet på fakta, og om han eller hun dikter opp noe, så er det løgn. Den som skriver fiksjon, kan skildre virkelige personer, episoder fra eget liv, historiske hendelser og reelle steder om han vil, men sender og mottaker er likevel enige om at teksten skal oppfattes som oppdiktet.

Sjangeren skaper bestemte forventninger hos leseren. Når vi leser om urettferdighet eller lovbrudd i avisa, venter vi at politiet eller politikerne skal gripe inn, og at de skyldige må stå til rette. Det som kommer fram i en roman, en TV-serie eller en fiksjonsfilm, får ikke slike konsekvenser. Vi kan leve oss inn i historien og reflektere over den, men det er ikke meningen at vi skal oppsøke hovedpersonen eller kreve rettferdighet og oppreisning for henne.

Faksjon

Faksjon er en mellomform mellom fakta og fiksjon. Et eksempel på faksjon er dokudramaet. Faksjonen tar utgangspunkt i noe som faktisk har hendt, men fortellingen bruker virkemidler vi kjenner fra fiksjonssjangere.
 
Forfatteren Karl Over Knausgård skapte heftig debatt da romanserien Min kamp kom ut. I romanene forteller han i detalj om venner og familiemedlemmer. En lignende debatt oppsto i kjølvannet av de norske fiksjonsfilmene Max Manus og Kon-Tiki, der historiske personer framstilles med fiktive egenskaper.

Kritiske røster hevder at utvasking av skillet mellom fiksjons- og faktasjangere gjør det vanskelig å skille historiske fakta fra oppdiktede historier. Spesielt gjelder dette mennesker som ikke selv har opplevd det som hendte.