Fagstoff

Fagoversikt

Publisert: 02.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logobilde VG1 TIP

Felles programfag i teknikk og industriell produksjon (TIP) vg1 skal gi deg en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring. Du skal få en bred plattform for videre yrkesvalg.

Presentasjon av TIP
Opphavsmann: NHO Telemark
 

Opplæringen i felles programfag skal gi deg grunnleggende og enkel trening i alle deler av en produksjonsprosess med planlegging, produksjon, vedlikehold, dokumentasjon og kvalitetssikring. Sikkerhetsforståelse og kjennskap til nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer skal inngå.

Felles programfag på TIP er delt inn i tre programfag:

Et viktig perspektiv i opplæringen er å behandle mennesker, miljø og produksjonsapparater på en respektfull måte. Opplæringen skal være yrkesrelatert og forberede deg til yrker og arbeid med høy endrings- og omstillingstakt, både nasjonalt og internasjonalt.

Oppgaver