Fagstoff

Dokumentasjon og kvalitet

Publisert: 02.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Tegnlesing: Ingeniørutstyr og mekaniske komponenter på en teknisk tegning

Programfaget dokumentasjon og kvalitet omfatter bruk av tegninger, skjemaer, prosedyrer, standarder og digitale verktøy som grunnlag for produksjon og tekniske tjenester.

Kvalitetssikring er sentralt i programfaget og inngår i alt fra planlegging, utføring og vurdering til dokumentasjon av en arbeidsoppgave. Arbeid med kvalitetssystemer innebærer også registrering og avviksrapportering.

Tegningslesing
Leverandør: Kunnskapsfilm