Fagstoff

Tekniske tjenester

Publisert: 02.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Vedlikehold av maskiner og utstyr: Vedlikehold av maskin

Programfaget tekniske tjenester omfatter metoder og teknikker for måling, regulering, montering, demontering og vedlikehold av maskiner og utstyr.

Videre dreier det seg om forståelse av oppdrag, gjennomføring av dem og beskrivelse og dokumentasjon. Programfaget omfatter bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter. Systemforståelse, tverrfaglighet, kommunikasjon og samarbeid inngår i faget.

Styringssystemer
Leverandør: Kunnskapsfilm