Fagstoff

Bidragskalkyle

Publisert: 07.11.2012, Oppdatert: 26.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kopp med kaffe

Den andre metoden for kostnadsbasert prissetting er å lage en bidragskalkyle. Vi bruker denne metoden når det er vanskelig å beregne de samlede kostnadene for et produkt helt nøyaktig.

Bilde av kaffebønner.Utgiftene til kaffebønner er knyttet direkte til produksjonen og er lett å beregne. Det kan derimot være vanskeligere å finne ut nøyaktig hvor mye de faste kostnadene som husleie, lønn, strømutgifter og så videre utgjør for hvert enkelt produkt.

Dekningsbidrag

Det er ikke alltid en bedrift klarer å lage en nøyaktig oppstilling av produksjonskostnader per produkt. Særlig de faste kostnadene – for eksempel utgifter til markedsføring, lokalleie og renhold – kan det være vanskelig å beregne nøyaktig, for de er ikke direkte knyttet til produksjonen. De variable kostnadene derimot er direkte knyttet til produksjonen og dermed enklere å få oversikt over.

I de tilfellene der det er vanskelig å slå fast hva de samlede kostnadene vil bli, er det vanlig at bedriften i stedet legger et dekningsbidrag til de variable kostnadene. Da lager vi en bidragskalkyle. Dekningsbidraget skal dekke faste kostnader og eventuell fortjeneste per produkt når de variable kostnadene er betalt. Dersom en bedrift produserer eller tilbyr et produkt, må dekningsbidraget være positivt, ellers vil bedriften tape penger.

En bidragskalkyle blir ofte brukt til å sjekke om en bedrift med ledig kapasitet kan ta på seg et tilleggsoppdrag for en begrenset periode eller av et begrenset volum. Så lenge dekningsbidraget er positivt, aksepterer bedriften oppdraget.

Eksempel på bidragskalkyle

Nedenfor ser du hvordan vi tenker dersom vi skal sette opp en bidragskalkyle:

Illustrasjon av bidragskalkyle.