Fagstoff

Selvkostbasert prissetting

Publisert: 07.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kaffebrenneriet i Waldemar Thranes gate 1

Selvkostbasert prissetting er en form for kostnadsbasert prissetting. Når vi selger til selvkost, betyr det at vi legger prisen akkurat så høyt at den dekker alle kostnadene til produksjon, markedsføring og salg av et produkt. Vi går altså ikke med underskudd, men tjener heller ikke penger. Skal vi derimot få fortjeneste av salget, må vi sette en pris som er høyere enn selvkostprisen.

Bilde av rørepinner.Utgifter til rørepinner hører til de variable kostnadene i en kaffebar: Kostnadene varierer med kaffesalget. Selger vi mye kaffe, trenger vi også mange rørepinner. Går kaffesalget dårlig, kan vi spare på rørepinnene – selv om det nok er en fattig trøst for en kaffebar-eier!

Prisen dekker kostnadene

Pris basert på selvkost betyr helt enkelt at vi summerer alle kostnader vi har for å produsere en enhet, og setter prisen her. I kaffebaren vår kan selvkostkalkylen se slik ut:

Illustrasjon av en selvkostkalkyle.