Fagstoff

Medietekster og medieanalyse

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk logo  

Huskelappen

En medietekst er en meddelelse som distribueres gjennom et massemedium


Alle medietekster har en betydning, et budskap som overføres fra en sender til en gruppe mottakere.


Når vi analyserer en medietekst, stiller vi spørsmål til teksten.


Når vi nærleser medietekster, avdekker vi flere lag i teksten.


Alle medietekster gjenspeiler den tida og det samfunnet de er blitt til i.

 

Ressurser

Logo London-OLLogo London-OL 

Studer logoen som ble brukt under OL i London.

  • Hvilket budskap tror du arrangøren ønsket å formidle med denne logoen?

Mange har forsøkt å tolke logoen gjennom remixing på YouTube. Skriv inn søkeordene "london ol logo" i søkefeltet i YouTube og ta en titt selv!

 

Logoer er enkle medietekster. En video er langt mer komplisert. Studer IOCs offisielle video om OL i London.

  • Hva er budskapet i denne videoen?

Unge stemmer

Mange klasser bruker blogg eller wiki når de jobber med teoretisk stoff.

Til fordypning

Kanskje mest for læreren?

Elevers grep om detektivfortellinger 

robot i kontrollrom  

Hva er en medietekst?

I dagligtalen bruker vi ordet tekst om skriftlige framstillinger i bøker, aviser og på nettet. Men når vi beskriver og analyserer medieuttrykk, bruker vi begrepet tekst på en utvidet måte. En medietekst er en betegnelse på alle typer meddelelser som distribueres gjennom et massemedium – enten det er en video på YouTube, en nyhetsmelding på radio eller en reklameplakat med bilder og skrift. Noen medievitere bruker begrepet diskurs om medietekster som består av ulike uttrykksformer som bilder, lyd eller verbaltekst.

Felles for alle medietekster er at de har en betydning, et budskap som overføres fra en sender til en gruppe mottakere. TV-bildene i Dagsrevyen er ikke tilfeldig valgt. Sammen med ankermannens introduksjon og kommentatorens stemme framstår de som en representasjon for noe som faktisk har hendt. Som seere setter vi alle disse uttrykkene sammen til et sammenhengende budskap.

Medieanalyse

Mange medieuttrykk er så enkle og ukompliserte at vi forstår dem umiddelbart. Men det er ikke alltid slik. Når logoen for OL i London ruller over TV-skjermen, er det ikke et tilfeldig valgt bilde som vises. På samme måte som de fem OL-ringene, har logoen en betydning som setter arrangementet og TV-forestillingen inn i en bestemt sammenheng. For å forstå dette budskapet, må vi ha analytisk kompetanse.

Når vi analyserer en medietekst, stiller vi spørsmål til teksten som vi forsøker å finne svar på. Spørsmålene vi stiller til teksten, kan variere ut fra hva hensikten med analysen er. Av og til ønsker vil bare å kartlegge fellestrekk ved tekster som tilhører en bestemt sjanger. I eksempelet med OL-logoen forsøker vi å finne ut hva bildet symboliserer. Når vi analyserer en reklametekst, er vi ofte opptatt av å finne ut i hvilken grad teksten påvirker mottakeren i en bestemt retning. I en filmanalyse kan hensikten være å beskrive dramaturgi og filmatiske virkemidler som får oss til å leve oss inn i historien.

Nærlesing av tekster

Når vi leser en avisartikkel, forstår de fleste av oss hva den handler om. Men dersom vi nærleser teksten, avdekker vi flere lag. Vi kan studere hvordan avsenderen har bygd teksten opp, og dermed hvordan han eller hun leder oss fram til en bestemt konklusjon. Vi kan se på hvilke ord som er brukt, og dermed avsløre hvilke konnotasjoner (tilleggsbetydning) avsenderen forsøker å skape i hodet vårt. Bruker journalisten for eksempel ordet terrorister eller frihetskjempere om motstanden mot NATO-styrkene i Afghanistan?

På samme måte kan vi analysere ulike lag i et stillbilde ved ikke bare å beskrive motiv og komposisjon, men også hvilke felles assosiasjoner de ulike elementene i bildet skaper når vi ser det.

Samfunnsmessig kontekst

En medietekst oppstår ikke i et vakuum. Den er blitt til på et bestemt historisk tidspunkt og i en bestemt historisk sammenheng. Alle kulturuttrykk forteller en historie om sin egen samtid. Når vi analyserer en medietekst, er det derfor spennende å lete etter spor av den kulturelle konteksten som teksten er en del av. I de første James Bond-filmene snakket alle skurkene russisk. Dagens skurker har en helt annen nasjonalitet. Tilfeldig? Neppe!