Oppgave: Drøfte

Hva tror du om årsaker til klimaendring?

Publisert: 29.08.2012, Oppdatert: 14.05.2018

Bilde av heftet fra Klimarealistene. Foto.  Heftet «NATUREN – ikke menneskene – styrer jordens klima!» ble for en tid tilbake sendt ut til alle landets videregående skoler. Publikasjonen stammer fra foreningen Klimarealistene.
I et tilsvar med faglige vurderinger og referanser, har Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR) og Cicero: Senter for klimaforskning påvist faglige feil, forvrengning, utelatelser og misforståelser, og innholdet sammenlignes med propaganda. Hva mener du?

Debattoppgaver

Bakgrunnsstoff til oppgavene finner du i lenkesamlingen. Du kan også ha god nytte av å se videoen «Skal vi gjennomføre dyre klimatiltak?».

  1. Skjema med valgmuligheter.Skal vi sette inn dyre klimatiltak eller ikke?Vurder fakta, påstander og argumenter fra begge hold. Hva mener du?
  2. Hvordan kan man vite om opplysningene kommer fra pålitelige kilder?
  3. Hvordan er påstandene underbygget i de to publikasjonene fra Cicero og Bjerknes og Klimarealistene?
  4. Hvorfor skulle noen ønske å spre uriktig informasjon om klimaforskning?
  5. Hvem er de som står bak Klimarealistene, Cicero og Bjerknessenteret for klimaforskning?
  6. Hva synes du om at slike brosjyrer blir sendt ut til alle landets videregående skoler?
Relatert innhold