Fagstoff

Innledning

Publisert: 28.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017

 

Kombinatorikk handler blant annet om å finne metoder for å telle opp antall mulige kombinasjoner av objekter.Lottokuler  

Hvor mange forskjellige lottorekker er det for eksempel mulig å fylle ut?
Hvor mange forskjellige pokerhender finnes det?
Hvor mange forskjellige koder kan du lage av fire bokstaver?

Vi må finne svar på slike spørsmål dersom vi skal kunne beregne sjanser for å vinne i spill eller fortelle noe om hvor sikkert et passord er.

I dette kapittelet skal vi se mer på hvordan systematiske opptellinger av antall mulige kombinasjoner kan være til hjelp når vi skal beregne sannsynligheter.

I et moderne samfunn brukes ofte sannsynlighetsregning for å gjøre beregninger og lage prognoser som skal danne grunnlag for beslutninger.

 

Relatert innhold