Fagstoff

Metoder for innhenting av data

Publisert: 17.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Stor hånd med forstørrelsesglass over liten mann med snakkeboble. Illustrasjon.   

Hvilken metode skal en virksomhet velge for å hente inn informasjon? Det kommer blant annet an på hva slags data virksomheten har behov for. Det avhenger også av kostnadsrammer, tidsrammer og hvor mye informasjon som allerede finnes tilgjengelig.

Denne tabellen gir en oversikt over fordeler og ulemper ved ulike metoder for innhenting av data.

Metode
Fordeler
Ulemper

observasjon

ekte, grundig informasjon

høye kostnader, tidkrevende,

åpen observasjon kan gi upålitelig informasjon

eksperiment

kontrollerte omgivelser

deltakerne tilpasser sin adferd til det de tror er forventet av dem

dybdeintervju

nyansert informasjon med høy kvalitet

dyrt og tidkrevende

fokusgruppeintervju

god informasjon

dyrt og tidkrevende

personlig intervju

man ser kroppspråk og reaksjoner, misforståelser kan oppklares

kunden kan være utålmodig og derfor gi mindre pålitelige svar, kunden kan være uvillig til å la seg intervjue

postalt intervju

raskt, billig, lett å systematisere svar

lav svarprosent

medieintervju

raskt, billig, svarene systematiseres automatisk, lett å nå respondenter

lav svarprosent, man vet ikke hvem som faktisk svarer