Veiledning

Periodeplan for "Den unge biologen"

Publisert: 21.08.2012, Oppdatert: 27.08.2012
Feltarbeid

I dette forslaget har vi forutsatt at det brukes to hele dager til feltarbeid, og at det gjennomføres så raskt som mulig etter skolestart. En innføring i systematikk er med her, men temaet utdypes mer i hovedområdet «Biologisk mangfold». Planen kan krympes til fire uker hvis man bruker mindre tid på feltarbeid og etterarbeid/presentasjon.
Åpne i ny fane ved å holde inn Ctrl-tasten og klikke på lenken. Se vedlegg for redigering og utskrift av planen.

UkeTemaOppgaver og aktiviteterForslag til fordypning
1

Den unge biologen (studer læreplanen)

Forberedelser til feltarbeid: Feltarbeid

Økologi, feltkunnskap og metoder tilpasset den planlagte ekskursjonen
Eksponert fjære (10 feltundersøkelser med bakgrunnsstoff)

Fjellet (9 feltundersøkelser med bakgrunnsstoff)

Videoer fra feltarbeid
(velg blant 20 filmer fra ulike feltoppgaver, metoder og miljøer)

2

Systematikk

Planlegging av ekskursjonsrapport og objektsamling

Oppgaver:

eForelesning Systematikk

Tree of Life – norsk

Videoer om systematikk

3Feltarbeid
  • Lokalt tilpasset plan med arbeidsfordeling
  • Innsamling av data og materiale
4

Etterarbeid fra feltarbeidet

Jobb med innsamlet data/materiale

  • artsbestemmelse
  • mer om systematikk (se uke 2)
Bruk oppslagsverk og nøkler (Eks: Flora: Den virtuelle floraen, Bunndyr i ferskvann, og bekk Mikroskopiske organismer som lever i ferskvatn)

Refleksjonsoppgave til feltrapporten

 

Sett opp forsøk som skal gå over lengre tid:

 

Eksempel på feltrapport: Ekskursjonsrapport fra Knaben (fjell) 2011

Slik lager du et herbarium 

Forsøk:

Film om bruk av nøkler: Lyng og lyngnøkkel

5

Videre arbeid med feltrapport og objektsamling

 

Prøvefiske

 

eForelesninger

Forsøksplanlegging i virtuelt bakeri

 

Video om datalogging på laboratorium

6

Videre arbeid med feltrapport og objektsamling


Vurdere informasjon fra ulike kilder

Vurdering av informasjon fra Internett

 

  
7Presentasjon av ekskursjonsrapport og objektsamling 
Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff for

Generelt