Fagstoff

Videobasert salgsopplæring - Salgsprosessen

Publisert: 08.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

salgssamtale. Foto

«Da skal jeg vise deg en sykkel som jeg tror vil passe perfekt for deg! Bli med meg.» Slik finner Anne sin drømmesykkel, og selgeren kan notere seg et vellykket salg. Vi kan nå tilby fire undervisningsopplegg der videoeksempler står sentralt. Dette kurset handler om salgssamtalen og salgsprosessen. 

 

Videobasert salgskurs

Vi tilbyr fire videobaserte salgskurs med varierte undervisningsressurser. Hvert kurs tar for seg et sentralt tema innenfor salg og består av filmer, oppgaver og klasseromsaktiviteter. 

Følgende fire tema blir behandlet:

Salgssamtalen

Dette kurset handler om salgssamtalen. Her får vi først en introduksjon til temaet i form av et kort videoforedrag på cirka fem minutter. Salgssamtalen deles i fire faser, og vi får forklart hva som kjennetegner hver fase.

I et videocase får vi være vitne til en iscenesatt salgssamtale. Kjenner vi igjen de fire stadiene? Gjør selgeren en god jobb? Hvilke teknikker bruker hun? Filmen brukes til å illustrere poengene fra foredraget og kan også være et godt utgangspunkt for klassesamtale.

Klasseromsaktiviteter

Elevene får også prøve seg: Tilleggsressursene presenterer aktiviteter som kan brukes i klasserommet, der elevene gjennom rollespill kan trene på å bli gode selgere. Her er det også plass for evaluering  og refleksjon.

Ressursknippet inneholder også forslag til prosjektoppgaver og en interaktiv test der elevene kan vise hva de har lært.

 

Relatert innhold