Fagstoff

Kildekritikk

Publisert: 09.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Gode råd i jakten på informasjon:

  • Finn ut hvem som er avsender.
  • Hvorfor er nettsiden etablert?
  • Bruk alltid mer enn én kilde!

Bruk gjerne nøkkelordet TONE i vurderingen av det du finner:

  • Troverdighet
  • Objektivitet
  • Nøyaktighet
  • Egnethet

I jakten på informasjon er vi nødt til å være kritisk. I denne videoen får du noen enkle råd om hvordan du kan kvalitetssikre informasjon:  

 

En annen måte å vurdere informasjon på er ved å bruke TONE:

TONE 

Oppgave 1:
Har du blitt forsøkt lurt på internett? Klarte du å avsløre bløffen? Hvordan kan man unngå å bli lurt? Del dine opplevelser og tanker med sidemannen.

Oppgave 2:
Luftkvaliteten i de største norske byene kan være lav på vinterstid. Kan økningen i antall dieselbiler ha noe av skylden?
Hva slags søkeord vil du bruke for å finne informasjon om dette? Hvilke treff mener du er relevante og troverdige kilder?


Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper.