Fagstoff

Presentasjoner

Publisert: 09.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Presentasjonsråd:

  • Presenter deg selv
  • Se folk i øynene
  • Fortell hva presentasjonen skal dreie seg om
  • Bygg på kunnskap
  • Bruk stor skriftstørrelse, få ord og få lysbilder.
  • Ha klart for deg det du ønsker å formidle; budskapet
  • Bruk illustrasjoner og fortellinger
  • Unngå utstrakt bruk av punktlister
  • Oppsummer og konkluder

Denne videoen gir deg en kort innføring i hvordan du kan bli bedre til å presentere:  

Oppgave 1

Lag en kort presentasjon av deg selv på 3 til 5 lysbilder. Bruk et digitalt verktøy som Powerpoint eller Prezi til å sette sammen informasjonen. Ta gjerne for deg interesser, favorittmat, filmopplevelser, aktiviteter og personlighet. Fremfør presentasjonen foran klassen/gruppen.

 

Oppgave 2:

Dann grupper på tre-fire personer. Kartlegg gruppens bruk av sosiale medier. Hvilke tjenester er mest populære? Hvilken tjeneste er nyest? Hva klarer man seg ikke uten? Hvordan bør vi forholde oss til sosiale medier i skolehverdagen?
Lag en presentasjon på 10 lysbilder som viser gruppens bruk og synspunkter. Presenter for klassen.