Fagstoff

Ørets oppgave og anatomi

Publisert: 19.03.2013, Oppdatert: 01.08.2017
Lyttende kvinne

Alle organismer må kunne fange opp opplysninger fra omgivelsene for å kunne fungere. Det er sanseorganene våre som har til oppgave å fange opp slike signaler og formidle opplysningene. Øret sanser blant annet lyd og sender informasjon til hjernen hvor den tolkes og oversettes. Hørselen er kanskje den viktigste av sansene våre og da spesielt med tanke på kommunikasjon.Illustrasjon av det ytre øret.Det ytre øret består av øremusling, øregang og trommehinne. 

Trommehinnen forbundet med de små ørebeinene i mellomøretMikroskopbilde av trommehinnen. Det hvite feltet på tvers av hinnen er de tre små ørebeinene i mellomøret. 

Illustrasjon av det indre øret.Sneglehuset og buegangene vises godt som det hvite i bakkant av denne illustrasjonen. Sneglehuset har fått sitt navn ut fra formen det har. 

Folk i karusellForstyrrelser i kroppens balanse registreres i buegangene og raske endringer kan føre til svimmelhet.

Ørets hovedoppgaver

Øret er et fantastisk organ. Det fanger opp lydbølger fra luften og omdanner dem til informasjon som hjernen vår tolker. I tillegg til at øret er organet for hørsel, er det også det organet som registrerer bevegelser på hodet slik at vi opprettholder likevekten/balansen. Øret deles inn i tre hoveddeler: det ytre øret, mellomøret og det indre øret.

 

Det ytre øret

Det ytre øret består av øremuslingen og øregangen samt trommehinnen, som er overgangen til mellomøret. Den ytre delen av øret har som oppgave å fange opp og lede lydbølgene innover mot mellomøret og det indre øret. I tillegg skal øremuslingen og øregangen beskytte det indre øret mot vann og fremmede partikler.

 

Mellomøret

Mellomøret er den delen som ligger mellom trommehinnen og det ovale vinduet. Det er luftfylt og består av de tre ørebeinene: hammeren, ambolten og stigbøylen. Disse tre ørebeinene er de minste beinene i kroppen vår. Mellomøret bestående av hammer, ambolt og stigbøyle Oppgaven til mellomøret er å forsterke og videreføre lydbølgene fra den luftfylte delen av øret og over til det væskefylte indre øret. Fra mellomøret går det også en kanal ned til nesen, og denne kanalen kalles øretrompeten. Øretrompeten stabiliserer lufttrykket på begge sider av trommehinnen.

 

Det indre øret

Det indre øret består av sneglehuset og de tre buegangene som bidrar til at vi holder balansen. I sneglehuset sitter sansecellene (hårcellene), som registrerer vibrasjonene som blir satt i gang når stigbøylen trykkes mot det ovale vinduet og medfører bevegelse i væsken. Disse vibrasjonene blir videre oversatt til elektriske signaler som går via hørselsnerven og til hjernen, hvor informasjonen tolkes.

Buegangene er væskefylte kanaler med sanseceller som sender elektriske signaler via balansenerven til hjernen, som på den måten oppfatter hvilken posisjon kroppen er i.

Relatert innhold

Faglig

Til fordypning